Υπηρεσίες

________

Ατομική Ψυχοθεραπεία (εφήβων και ενηλίκων)

Η διάρκεια της συνεδρίας είναι 60 λεπτά και συνήθως πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση. Στόχος της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας είναι να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που το απασχολούν, να αποκτήσει επίγνωση των σκέψεων και των συναισθημάτων του, και να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους σημαντικούς άλλους.
Αναλαμβάνω περιστατικά που σχετίζονται με άγχος, κρίσεις πανικού, αγοραφοβία,  κοινωνικό άγχος, ειδικές φοβίες, έμμονες ιδέες (ψυχαναγκασμοί – καταναγκασμοί), διαχείριση θυμού, διαταραχές διάθεσης (κατάθλιψη), διατροφικές διαταραχές (ψυχογενή βουλιμία, ψυχογενή ανορεξία, υπερφαγία), ψυχοσωματικά προβλήματα, συμβουλευτική γονέων και εφήβων, ζητήματα αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας, ζητήματα ζευγαριών, διαπροσωπικές δυσκολίες, εργασιακή εξουθένωση, ανεργία, απώλεια, πένθος, μετατραυματική διαταραχή, κ.α.

Θεραπεία ζεύγους

Η διάρκεια της συνεδρίας είναι 90 λεπτά και ειδικά στις πρώτες συνεδρίες απαιτείται να ακολουθείται ένα πρωτόκολλο συναντήσεων σε εβδομαδιαία βάση. Εκτός από τη λήψη των ατομικών ιστορικών τα οποία λαμβάνει ο θεραπευτής σε ξεχωριστές συναντήσεις  με καθένα από τα δύο μέλη, όλες οι υπόλοιπες συναντήσεις γίνονται με την κοινή παρουσία του ζεύγους στη θεραπεία. Ανάλογα με το θεραπευτικό αίτημα του ζεύγους, χτίζεται ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο με απώτερο στόχο την ικανοποίησή του.

Συμβουλευτική γονέων

Όπως και στην ατομική θεραπεία οι συνεδρίες διαρκούν 60 λεπτά και συνήθως μετέχουν και οι δύο γονείς, ή ακόμα και μόνο ο ένας γονέας. Στόχος της συμβουλευτικής είναι να επιλυθούν προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με το παιδί/ παιδιά τους. Αναλόγως της ηλικίας του παιδιού και άλλων παραγόντων κρίνεται απαραίτητο κάποιες φορές να πραγματοποιηθούν συνεδρίες μόνο με το παιδί ή και συνδυαστικά όπου μετέχει όλη η οικογένεια κλπ. Απώτερος στόχος της συμβουλευτικής είναι να διευκολύνει και να βελτιώσει την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογενείας, αλλά και να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων της οικογενείας, ως σύνολο.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η συνεδρία είναι διάρκειας 90 λεπτών και αναλόγως με το στόχο και το είδος της ομάδας προγραμματίζεται εξ αρχής, αντίστοιχα και το σύνολο των παρεχόμενων συναντήσεων. Ανάλογα με το θέμα της ομάδας, ο θεραπευτής αναλαμβάνει να συντονίσει ομάδες αυτογνωσίας & προσωπικής ανάπτυξης, ψυχο-εκπαιδευτικές (απόκτησης δεξιοτήτων, διαχείρισης άγχους κλπ) και τέλος, ομάδες στήριξης και συμβουλευτικής πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Συνεδρίες online (Skype)

Η διάρκεια της συνεδρίας είναι 60 λεπτά και απαιτείται η χρήση υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και η δημιουργία ενός λογαριασμού Skype.

Επιλέγεται σε περιπτώσεις που είτε ο ενδιαφερόμενος διαμένει σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε δομή ψυχολογικής υποστήριξης, ή λόγω πρακτικής δυσκολίας (ασθένεια, κινητικά προβλήματα κλπ) που τον εμποδίζουν να προσέλθει στο χώρο του ειδικού.

Αντιθέτως, η θεραπεία δεν ενδείκνυται για ασθενείς με βαριά ψυχοπαθολογία και αυτοκτονικές τάσεις.