Άρθρα

ΕΙΔΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ

-Ποια είναι τα είδη των γνωστικών διαστρεβλώσεων στις σκέψεις που κάνουμε και πώς μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε με πιο βοηθητικές. Η γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνειδητοποίηση και στην αλλαγή αρνητικών σκέψεων και δυσπροσαρμοστικών...

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΥΜΟ ΣΑΣ…

Ο θυμός είναι ένα απολύτως φυσιολογικό, συνήθως υγιές ανθρώπινο συναίσθημα, αλλά όταν ξεφεύγει του ελέγχου και γίνεται καταστρεπτικό, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στη δουλειά, στις προσωπικές σχέσεις και στη γενικότερη ποιότητα της ζωής σας. Μπορεί να σας κάνει να...

Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy,CBT)

Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy,CBT)

Την εισήγαγε ως ψυχοθεραπευτική προσέγγιση στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο Αμερικανός Ψυχίατρος Aaron Beck (Beck 1963,1964, 1967, 1976), και η οποία κατέστη μία από τις σημαντικότερες μορφές ψυχοθεραπείας στον Δυτικό κόσμο. Στους πρωτοπόρους θεωρητικούς της...

Πότε χρειάζεται να απευθυνθεί κάποιος σε Ψυχοθεραπευτή;

Πότε χρειάζεται να απευθυνθεί κάποιος σε Ψυχοθεραπευτή;

Ο λόγος για να απευθυνθεί κάποιος σε ειδικευμένο Ψυχολόγο ή Ψυχίατρο Ψυχοθεραπευτή είναι όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες σε σχέση με τον εαυτό του που έχουν επίπτωση τόσο στον ίδιο, όσο και στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Ορισμένα παραδείγματα είναι τα εξής:...

Τι περιλαμβάνει η Ψυχοθεραπευτική διαδικασία;

Τι περιλαμβάνει η Ψυχοθεραπευτική διαδικασία;

Αυτό που χρειάζεται σε πρώτη φάση για να ξεκινήσει η ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι ο θεραπευόμενος (που πρόκειται να ξεκινήσει θεραπεία) να έχει ένα θεραπευτικό αίτημα. Αυτό σημαίνει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ότι αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες που έχουν...